top of page

Koşullar

Amena Baby Spa Hizmetleri ve Kurslarının Genel Hüküm ve Koşulları

amena BabySpa ​, üçüncü taraf bir platform aracılığıyla kuponlar sunar. Kuponda belirtilen hizmet, amena BabySpa.  tarafından sağlanmaktadır.

1. BU ŞARTLARIN UYGULANMASI

1.1. Bu satış koşulları (bundan böyle "şartlar" olarak anılacaktır), amena BabySpa  alt sayfalarındaki çevrimiçi mağazadaki tüm rezervasyonlar, siparişler ve müşteriler için geçerlidir.Yapmak.

1.2. amena BabySpa kupon satmaktadır. Adlandırılmış bir hizmet veya belirli bir değer için bir fiş satın alınabilir.

1.3. amena BabySpa kupon mağazasındaki teklif, yalnızca tüketicilere yöneliktir. Ağırlıklı olarak ne ticari ne de serbest meslek sahibi olmayan amaçlarla bir siparişi tamamlayan herhangi bir gerçek kişi, tüketici olarak kabul edilecektir. 

1.4. Teslimatlarımız, hizmetlerimiz ve tekliflerimiz yalnızca bu koşullar temelinde yapılır. Bu koşullar, yalnızca bizimle müşterilerimiz arasındaki mevcut ve gelecekteki iş ilişkileri için geçerlidir. Müşteriden farklı koşulları kabul etmiyoruz. Bu, dahil edilmeye açıkça itiraz etmediğimiz durumlarda da geçerlidir.

1.5. Bildirimden sonra müşteri ile gelecekteki tüm iş ilişkisi için geçerli olmak üzere koşullarımızı değiştirme hakkına sahibiz. Müşteri, değişikliklerin bildirilmesinden itibaren 6 hafta içinde yazılı itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikler onaylanmış sayılır. Değişiklikler açıklandığında müşteriyi bu sonuç hakkında ayrıca bilgilendireceğiz.

 

2. SÖZLEŞMEMEZUNİYET

2.1. amena BabySpa indirim kuponu mağazasındaki ürün sunumumuz yalnızca bir teklif gönderme daveti içerir. Müşteri, "Satın Al" düğmesine tıklayarak bağlayıcı bir teklif sunar.

2.2. Sözleşme ancak amena BabySpa kuponu müşteriye e-posta ile gönderdiğinde sonuçlandırılır. Gönderme zamanı, seçilen ödeme yöntemine bağlıdır. 

"PayPal ile Ödeme" durumunda, kupon hemen oluşturulur ve gönderilir. Müşterinin sözleşme teklifinin amena BabySpa tarafından kabulü iletimde görülebilir, sözleşme akdedilir. 

Diğer ödeme yöntemlerinde, kupon başarılı doğrulama veya ödemenin alınmasından sonra düzenlenecek ve alıcıya gönderilecektir. Burada da amena BabySpa kuponu müşteriye göndererek müşterinin teklifini kabul eder. Sözleşme böyle ortaya çıkıyor. ​

2.3. amena BabySpa kupon mağazasında verilen fiyatlara yasal KDV ve diğer fiyat bileşenleri ile nakliye masrafları dahildir. Karşılık gelen nakliye masrafları sipariş formunda belirtilir ve müşteri cayma hakkını kullanmadığı sürece müşteri tarafından karşılanacaktır.

2.4. Sözleşme tekrarlayan/sürekli hizmetlere (abonelik) yönelik ise, sözleşme süresiz olarak akdedilir. Her bir sözleşme tarafı, bir sonraki teslimat tarihine kadar 10 iş günü (Pazartesi-Cuma) önceden bildirimde bulunarak böyle bir sözleşmeyi neden göstermeksizin feshetme hakkına sahiptir. Önemli sebeplerden dolayı olağanüstü fesih hakkı, özellikle ana sözleşmeden doğan yükümlülüklerin tekrar tekrar ihlali etkilenmez.

İptal, metin biçiminde (posta veya e-posta yoluyla) yapılmalıdır.

 

3. HİZMET DETAYLARI

3.1. amena BabySpa tarafından sunulan hizmetler daha fazla geliştirme ve düzenlemeye tabi olabilir. Bu tür değişiklikler, amena BabySpa'nın çıkarları dikkate alınarak makul olması ve genel hizmeti önemli ölçüde etkilememesi durumunda müşteri tarafından kabul edilecektir. 

3.2. Kupon mağazasında ürünü tarif etmek için kullanılan resimler sadece açıklama amaçlıdır. Yer vb. resimler bağlayıcı değildir ve değişiklik gösterebilir. Bu aynı zamanda sadece bir kılavuz görevi gören zamanlar için de geçerlidir.

 

4. REDEMPTION 

4.1. Kupon, hizmeti kullanmadan ÖNCE amena BabySpa'ya verilmesi gereken bir kod içerir. Bu amaçla gönderilen fişin çıktısı alınabilir ve gösterilebilir. Kupon, kupon ve kupon koduna sahip olan ve bunları sağlayan herkes tarafından kullanılabilir. Kâğıt çek ibrazı gerekli değildir, dijital fiş ibraz edilmesi de yeterlidir. Kupon kişisel değildir. Prensip olarak, bir değer fişinde bulunan meblağ tamamen kullanılmadığında da kısmi itfa mümkündür. Bu durumlarda, kalan tutarın nakit olarak ödenmesi söz konusu değildir, kalan tutar bir sonraki randevuda kupon olarak talep edilecektir.

 

5. GEÇERLİLİK SÜRESİ

5.1. Kuponlar veriliş tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir.

 

6. KATILIM KOŞULLARI

6.1. Yüzdürme ve bebek masajı gibi bebek spa uygulamalarının çoğu 4 ila 5 yaş arası bebekler için tasarlanmıştır. Doğumdan sonraki haftalar (min. 3kg vücut ağırlığı) maks. Yaşam ayı uygun. 

7. TEKRAR SATIŞ

7.1. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, kuponların ve biletlerin endüstriyel ve/veya ticari olarak yeniden satışına izin verilmez.

 

8. Kupon KAYBI 

8.1. ​ kuponlarını kullanmak için ilgili kodun belirtilmesi önemlidir. Bu, suistimal riskini oluşturur. Bunu önlemek için kayıp, hırsızlık ve diğer anormallikler derhal amena BabySpa  adresine bildirilmelidir.Şuraya bildirin. Kod, uygun şekilde hassas bir şekilde saklanmalıdır. amena BabySpa, kuponların yasa dışı olarak kullanılması ve önceden kayıp, hırsızlık veya benzeri bir bildirimin alınmaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kayıp e-posta ile amenababyspa.karlsruhe@gmail.com adresine bildirilebilir.

 

9. CAYMA HAKKI VE NUMUNE ALMA FORMU 

9.1. Prensip olarak, tüketiciler aşağıdaki hükümlere göre yasal cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının istisnaları 3.2. maddede düzenlenmiştir.  

Vazgeçme hakkı

vazgeçme hakkı

14 gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sizin veya adınıza taşıyıcı olmayan üçüncü bir kişinin malları teslim aldığı günden itibaren 14 gündür.

Cayma hakkınızı kullanabilmeniz için tarafımıza bilgi vermeniz gerekmektedir.

amena fitness for women, Zehntiwesenstraße 33, 76275 Ettlingen amena Babyspa markası altında ve/veya amenababyspa-karlsruhe.de adresine e-posta ile

bu sözleşmeden çekilme kararınızın açık bir beyanı (örneğin posta, faks veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektup) yoluyla. Ekteki model iptal formunu kullanabilirsiniz ancak zorunlu değildir. 

İptal tarihini karşılamak için, iptal hakkının kullanımına ilişkin bildirimi iptal süresi dolmadan göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları

Bu sözleşmeyi feshederseniz, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri size ödedik (sunulan en ucuz standart teslimattan farklı bir teslimat türü seçmenizden kaynaklanan ek masraflar hariç) Tarafımızca) derhal ve en geç işbu sözleşmenin feshine ilişkin bildirimin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça başka bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece, orijinal işlemde kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanırız; Bu geri ödeme için sizden hiçbir koşulda ücret alınmayacaktır. Hangisi daha erken ise, iade edilen malları alana kadar veya siz malları iade ettiğinize dair kanıt sağlayana kadar geri ödemeyi reddedebiliriz.

Malları derhal ve her halükarda bu sözleşmenin iptalini bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç 14 gün içinde bize iade etmeli veya teslim etmelisiniz. Malları 14 günlük süre dolmadan geri gönderirseniz son teslim tarihine uyulur.

İade edilen malların doğrudan masraflarını karşılarsınız.

Malların değerindeki herhangi bir kaybı, yalnızca bu değer kaybının, malların niteliğini, özelliklerini ve işleyişini kontrol etmek için gerekli olmayan bir ölçüde olması durumunda ödemeniz gerekir.

 

Örnek cayma formu

(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurup geri gönderin.)

 

 • amena babyspa markası altında ve/veya amenababyspa-karlsruhe.de adresine e-posta ile amena fitness for women, Zehntiwesenstraße 33, 76275 Ettlingen'e

 • Ben/biz (*) aşağıdaki malların (*) satın alınması ve aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için benim/bize (*) akdettiğimiz sözleşmeyi işbu belge ile feshederim/ederiz:

 • (*) tarihinde sipariş verildi/(*) tarihinde teslim alındı:

 • Tüketicinin adı:

 • Tüketicinin adresi:

 • Tüketicinin imzası (yalnızca bildirim kağıt üzerindeyse):

 • Tarih:  

İptal politikasının ve model/iptal formunun sonu

10. ÇEKİM VE DEĞİŞİM 

Aksi takdirde, satın alma fiyatının geri ödenmesi karşılığında kuponların veya biletlerin iadesi hariç tutulur.

  

11. TESLİMAT ŞARTLARI

11.1. Kupon, sipariş sırasında belirtilen e-posta adresine bir PDF belgesi olarak gönderilecektir.  

 

12. MÜLKİYETİN TESLİMİ VE SAKLANMASI

12.1. Teslim edilen mallar, satın alma bedeli tamamen ödenene kadar (ayırılan mallar) bizim mülkiyetimizde kalır. 

12.2. Müşteri, mülkiyetimiz olan saklı tutulan mallara ilişkin hakların herhangi bir şekilde ihlal edildiğini derhal bize bildirmelidir. Müşteri, teminat olarak bize tahsis edilen nesneyi üçüncü şahısların haklarından kurtarmak için alınan tüm önlemlerin masraflarını karşılamak zorundadır.

12.3. Bu Bölüm 11 uyarınca güvence altına alınan taleplerimiz, yalnızca geçici olarak değil, mülkiyetin ve/veya temliklerin veya diğer teminatların muhafazasına tabi malların %110'undan fazlası tarafından güvence altına alındığı sürece, müşterinin talebi üzerine yukarıdaki sınıra kadar güvenlik haklarını serbest bırakacağız. .

 

13. ÖDEME KOŞULLARI, MESAFESİ VE TUTMA HAKKI 

13.1. amena BabySpa hediye çeki mağazasındaki siparişler için PayPal ile ödeme kabul ediyoruz. Ödemeler, sözleşme akdedildiğinde ödenir.

13.2. Müşteri temerrüde düşerse, yasal oran üzerinden temerrüt faizi uygulama hakkına sahibiz. Temerrütten kaynaklanan diğer zararlar, temerrüt faizi iddiasından etkilenmez.

13.3. Müşteri, yalnızca karşı iddialar tartışmasızsa veya yasal olarak kurulmuşsa, karşı iddiaları mahsup etme hakkına sahiptir. Bu kısıtlama, karşı taleplerin tarafımızca teslim edilen mallardaki kusurlara dayanması halinde ve bu ölçüde geçerli değildir.

13.4. Müşteri, ancak karşılık gelen karşı talep aynı sözleşme ilişkisine dayanıyorsa, alıkoyma hakkını kullanma hakkına sahiptir.

 

14. MADDİ VE HUKUKİ KUSURLARDAN SORUMLULUK 

14.1. Kusurlar için sorumlulukla ilgili yasal hükümler tüketiciler için geçerlidir.

14.2. Teslimat kalemi daha sonra kararlaştırılan teslimat yerinden başka bir yere götürülürse ve bu, tamamlayıcı ifa amacıyla gerekli masrafları, özellikle nakliye ve seyahat masraflarını arttırırsa, bunlar tarafımızca karşılanmaz. Bu kısıtlama, ürünün kararlaştırılan teslimat yerinden başka bir yere teslim edilmesinin amaçlanan ve sözleşmeyle kararlaştırılan kullanımına karşılık gelmesi durumunda geçerli değildir. 

14.3. Dış etkilerden veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar, kusurlar için sorumluluk kapsamı dışındadır.

14.4. Geri kalanı için, madde 8 (sorumluluk) tazminat talepleri için geçerlidir. Müşterinin bize karşı bu maddede düzenlenenlerin ötesine geçen veya bunlardan farklı olan iddiaları hariç tutulur.

 

15. SORUMLULUK

15.1. Aşağıdaki istisnalar ve sorumluluk sınırlamaları, sözleşmeden doğan taleplerle rekabet ettikleri sürece haksız talepler için de geçerlidir.

15.2. Her türlü hasar için sorumluluğumuz hariçtir. Bu hariç tutma geçerli değil

 • kasten veya ağır ihmal sonucu sebep olduğumuz zararlar için;

 • yaşam, uzuv veya sağlık yaralanmasına dayalı zararlar için hafif ihmal durumlarında ve ayrıca

 • madde 8.3 ve 8.4 kapsamındaki hükümlere tabidir

 • temel sözleşme yükümlülüklerinin tarafımızca ihlaline dayalı zararlar için. Temel sözleşme yükümlülükleri, yerine getirilmesi sözleşmenin düzgün bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan ve müşterinin düzenli olarak güvendiği ve güvenebileceği tüm yükümlülüklerdir.

15.3. Temel sözleşme yükümlülüklerinin ihmal sonucu ihlali durumunda, sorumluluğumuz - yaşam, uzuv veya sağlığa verilen zararlar hariç - sözleşme için tipik olan ve sözleşmenin akdedilmesi veya ihlalin işlenmesi üzerine bizim için öngörülebilir olan zararla sınırlıdır. görev.

15.4. Bölüm 8.1 ila 8.4'teki yukarıdaki sorumluluk muafiyetleri ve sınırlamaları, organlarımız, çalışanlarımız veya vekil vekillerimizin yanı sıra organlarımız, çalışanlarımız ve vekil vekillerimizin kişisel sorumlulukları için de geçerlidir.

15.5. 8.1'den 8.5'e kadar olan bölümlerdeki yukarıdaki istisnalar ve sorumluluk sınırlamaları, sorumluluk sigortası temelinde sigorta kapsamı mevcutsa geçerli değildir. Ayrıca, zorunlu ürün sorumluluk yasası standartlarına göre kişisel yaralanma ve mal hasarı için sorumluluk olduğu sürece, Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki talepler için geçerli değildir.

 

16. YARGI DIŞI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 

Avrupa Komisyonu burada  sağlarhttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE  çevrimiçi anlaşmazlık çözümü platformu (OS). Bir tüketici tahkim kurulu nezdinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmaya ne mecburuz ne de istekliyiz.

bottom of page